Апликација за работа

Ве молиме вашите податоци внесувајте ги со кирилична поддршка!

Работна позиција за која аплицирате*

Основни информации

Име* 
Презиме*  
Адреса*  
Датум и година на раѓање*
 
Мајчин јазик*
Контакт телефон* 
Email* 

Образование
Пополнувањето на образованието е од највисокото по степен па последователно наназад.

Степен на образование*
Назив на образовна институција*
Насока*
Период на едукација
   


Работно искуство
Пополнувањето на работното искуство е од тековното па последователно наназад.

Дали имате работно искуство?
Назив на работодавач*

Позиција*

Главни активности и одговорности*

Тип на бизнис или сектор*

Период од-до*

   
*Доколку сеуште сте вработени, во полето "Период од-до*" наведете го денешниот датум.

Странски јазици
Одберате странски јазик/јазици кои се понудени во листата.

Говор:
Пишување:


Вештини и сертификати

Комуникациски вештини
Организациски/менаџерски вештини
Кои вештини ги поседувате, а се поврзани директно со работното место за кое аплицирате
Компјутерски вештини
Други вештини
Возачка дозвола
Наведете дополнителни публикации, презентации, проекти, конференции, семинари

Прикачете Вашa фотографија
*Големина на слика до 3 MB, дозволени формати: .jpg, .jpeg, .png, .gif!

 
Прикачете уверение од последно завршено образование*
*Големина на документ до 5 MB, дозволени формати: .zip, .pdf, .doc(x), .rar, .7zip!

   
Прикачете уверенија или дипломи од семинари, тренинзи, конференции
*Големина на документ до 5 MB, дозволени формати: .zip, .pdf, .doc(x), .rar, .7zip!

 
Прикачете мотивационо писмо*
*Големина на документ до 5 MB, дозволени формати: .zip, .pdf, .doc(x), .rar, .7zip!

   


*Полињата обележани со (*) се задолжителни!